Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Amikor nagykereskedésünkkel (Radicsné Nagy Andrea E.V.) kapcsolatba kerül különböző adatokat ad meg a szolgáltatások igénybevétele során. Vállalkozásunk szakirányú kereskedésként fogyasztónak nem minősülő vásárlókat szolgál ki. Ugyanakkor a megadott adatai közül egyesek megegyezhetnek személyes adataival, így az adatok teljes körét a GDPR törvények által előírt módon kezeljük.
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy több információt osztunk meg arról, hogy hogyan és miért használjuk fel az Önről begyűjtött adatokat, hogy hogyan és kivel osztjuk meg őket, illetve az ilyen adatokkal kapcsolatos jogairól.
Közérthetően és röviden összefoglalva a legfőbb pontokat:
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
DM levelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Csak azokat az adatokat osztjuk meg a külső szereplőkkel, akikkel elengedhetetlen a szolgáltatások igénybe vételéhez. Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri, továbbá a személyes adatok módosítását, törlését és hordozáshoz kiadását is kérheti.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán.
Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.
Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk és megválaszoljuk kérdését. Az üzemeletető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Adatkezelő neve, elérhetőségei

Az adatkezelő megnevezése: Radicsné Nagy Andrea E.V: (a továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő levelezési címe: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 186/a.
Az adatkezelő e-mail címe: nekonwebshop@gmail.com
Az adatkezelő telefonszáma: +36-30/485-3583
Adatkezelő tisztviselő: Radicsné Nagy Andrea
Honlap: https://nekonwebshop.hu
Vevő regisztrációval kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
A nagykereskedésben történő vásárláshoz, illetve a webáruházban történő rendeléshez regisztráció szükséges, így az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján, valamint az Info tv. 6. § (4) bekezdésén (szerződés teljesítése) alapul.

Begyűjtött adatok köre:

A vállalkozása neve, a vállalkozása címe, vállalkozása adószáma, telefonos elérhetősége, kapcsolattartó neve, e-mail elérhetősége, tevékenységi köre, honnan hallott rólunk.

A begyűjtött adatok célja:

A begyűjtött adatok célja, annak megállapítása, hogy a regisztrációt kezdeményező vevő jogosult-e a nagykereskedelmi kiszolgálásra. A regisztrációkor begyűjtött adatok szolgáltatják az alapot az üzleti tranzakciókhoz, ügyfélkapcsolat fenntartásához és elemzésekhez (piackutatás, ügyfélszegmentálás), melynek célja a minél magasabb szintű szolgáltatás nyújtása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a regisztrációt kezdeményező nem jogosult a kiszolgálásra, úgy adatai azonnal, de legkésőbb 60 napon belül törlésre kerülnek.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Radicsné Nagy Andrea E.V
Az adatfeldolgozó székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 186/a.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30/485-3583
Az adatfeldolgozó e-mail címe: nekonwebshop@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a webáruház működtetésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a webáruházban regisztráló vevő vállalkozásának nevét, címét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét kezeli a regisztráció törléséig.
A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal. A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeletető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.
Megrendeléssel és számlázással összefüggő adatkezelése

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása, valamint – hozzájárulása visszavonása esetén – az Infotv. 6 § (5) bekezdése a) pontja alapján az Adatkezelőt terhelő, Sztv-ben megfogalmazott jogi kötelezettség teljesítése.

Begyűjtött adatok köre:

A vállalkozása neve, a vállalkozása címe, vállalkozása adószáma, telefonos elérhetősége, kapcsolattartó neve, e-mail elérhetősége.
Adatok keletkeznek, akkor is, amikor nagykereskedésünkben vásárol, hiszen a megvásárolt termékről számítógépes rendszer segítségével készítjük el a számlát Önnek, melyek dokumentumokat papír alapon is elektronikusan is megőrzünk a magyarországi jogszabályoknak megfelelően.

A számlázáskor keletkező adatok köre:

ranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, a vásárolt termékek megnevezése, cikkszáma, vonalkódja, mennyisége, vételára, fizetési mód.

A begyűjtött adatok célja:

Ezen adatokra a számviteli bizonylatok (számlák, szállítólevelek) létrehozására és a megrendelésekkel kapcsolatos üzleti kommunikációk lebonyolítására van szükség.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
A kiállított számlákat az Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni. Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a számla kiállításához adott hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az Infotv. 6. § (5) bekezdés a) pontja alapján jogosult a számla kiállítása során megismert személyes adatait 8 évig megőrizni.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Budapest Bank
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 (1) 450-6000
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a bankkártyás fizetés lebonyolításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontját kezeli.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Radicsné Nagy Andrea E.V
Az adatfeldolgozó székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 186/a.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30/485-3583
Az adatfeldolgozó e-mail címe: nekonwebshop@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a webáruház működtetésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a webáruházat használó vevő vállalkozásának nevék, címét, adószámát, telefonszámát, e-mail címét, megvásárolt termékek adatait, szállítási és fizetési módját kezeli a regisztráció törléséig.

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Begyűjtött adatok köre:

A vállalkozása neve, a vállalkozása címe, telefonos elérhetősége, e-mail elérhetősége, esetlegesen a kapcsolattartó neve vagy más szállítással kapcsolatos egyéb információ (például kapucsengő, üzlet fantázia neve, stb.)

A begyűjtött adatok célja:

Az áruszállítás esetében az adatkezelés célja az, hogy a megrendelt árut az Ön igényéhez alkalmazkodva szerződéses partnerünk közreműködésével kiszállítsuk az Ön számára. A megrendelés elküldésével a személyes adatok kiszállító cég irányába történő továbbításához a vásárló kifejezetten hozzájárul.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +06-46-320-136
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítását követően egy éven át kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Begyűjtött adatok köre:

A vállalkozása neve, e-mail elérhetősége.

A begyűjtött adatok célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a nyitva tartási idő változásról, új akciók tárgyáról és az akció időtartamáról, új termék beérkezéséről, rendezvények időpontjáról és helyéről.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásától annak visszavonásáig kezeli.
Csak azoknak küldünk hírlevelet, akik feliratkoznak. A leiratkozásra pedig bármikor lehetőségük van, vagy a hírlevélben található leiratkozás linken keresztül, vagy pedig ha ezt jelzik felénk írásban az nekonwebshop.hu e-mail címen.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Radicsné Nagy Andrea E.V
Az adatfeldolgozó székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 186/a.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30/485-3583
Az adatfeldolgozó e-mail címe: nekonwebshop@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a vevő vállalkozásának e-mail címére levél küldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő vállalkozásának e-mail címét kezeli.

A postai levél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Begyűjtött adatok köre:

A vállalkozása neve, a vállalkozása címe.

A begyűjtött adatok célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a nyitva tartási idő változásról, új akciók tárgyáról és az akció időtartamáról, új termék beérkezéséről, rendezvények időpontjáról és helyéről.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásától annak visszavonásáig kezeli.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről
Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +06-46-320-136
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a posta levelek kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő vállalkozásának nevét és címét és a telefonszámát a megrendelt áru kiszállítását követően egy éven át
kezelheti.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Radicsné Nagy Andrea E.V
Az adatfeldolgozó székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 186/a.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30/485-3583
Az adatfeldolgozó e-mail címe: nekonwebshop@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a vevő vállalkozásának telefonszámára sms küldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő vállalkozásának telefonszámát anonim módon kezeli.

sms-sel kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával és a Grt. 6. § (1)-(2) bekezdésével összhangban az Ön hozzájárulása.

Begyűjtött adatok köre:

A vállalkozása telefonos elérhetősége anonim formában.

A begyűjtött adatok célja:

Az adat kezelésének célja az, hogy értesüljön a nyitva tartási idő változásról, új akciók tárgyáról és az akció időtartamáról, új termék beérkezéséről, rendezvények időpontjáról és helyéről.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:
Az adatfeldolgozó megnevezése: Radicsné Nagy Andrea E.V
Az adatfeldolgozó székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 186/a.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36-30/485-3583
Az adatfeldolgozó e-mail címe: nekonwebshop@gmail.com
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a vevő vállalkozásának telefonszámára sms küldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő vállalkozásának telefonszámát anonim módon kezeli.

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:

Az adatfeldolgozó megnevezése: Magyar Posta Zrt.
Az adatfeldolgozó székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Az adatfeldolgozó telefonszáma: +06-46-320-136
Az adatfeldolgozó e-mail címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a vevő vállalkozásának telefonszámára sms küldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő vállalkozásának telefonszámát anonim módon kezeli.

Közösségi oldalakkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a Facebook.com és Intagram.com weboldalon.

Begyűjtött adatok köre:

Facebook.com, Instagram.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

A begyűjtött adatok célja:

A Facebook.com oldalon és Instagram.com oldakon, a webáruház egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy/ és ahttps://help.instagram.com/155833707900388 címen tájékozódhat az érintett.

Webáruház szerver adatkezelése

A honlap látogatása során az áruházi rendszer rögzíti a felhasználók IP címét, melyből bizonyos esetekben következtetni lehet az érintett személyre, ezen felül rögzíti az operációs rendszer, a böngésző típusát és a látogatott oldal címét. Az adatmentésnek elsősorban technikai jellegű célja van, a rendszer folyamatos működéséhez elengedhetetlen. Az adatrögzítés további célja a felhasználói szokások elemzése, látogatottsági statisztikák készítése, mely a még magasabb színvonalú kiszolgáláshoz nyújt segítséget. A naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval az üzemeltető nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.
A felhasználókról gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata. A webáruházban gyűjtött személyes adatokat más forrásból származó adatokkal az adatkezelő nem kapcsolja össze. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. A felhasználók adataiból az általános statisztikai módszerekkel készített kimutatásokat, elemzéseket az üzemeltető korlátlan ideig megőriz. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. A webáruház oldalán az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról.
A webáruházban előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban.

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

Az cookie-król:

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgy nevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűkből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk küld el az Ön böngészőjének azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

Adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Az honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

Az Adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói élmény növelése érdekében. A weboldal látogatásával és annak egyes funkciói használatával Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy az említett cookie-k az Ön számítógépén tárolódjanak és ahhoz az Adatkezelő hozzáférhessen. A cookie-k főszabály szerint 30 napig tárolódnak, Ön ugyanakkor a böngésző program segítségével beállíthatja és meggátolhatja a cookie-kal kapcsolatos tevékenységet. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy ez utóbbi esetben, a cookie-k használata nélkül előfordulhat, hogy nem lesz képes használni a weboldal minden szolgáltatását.

A cookie-kk törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11]
§ Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
§ Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en]
Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről:
A www.nekonwebshop.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

 

Adatbiztonsági intézkedések

Az adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Radicsné Nagy Andrea E.V. (nekonwebshop.hu honlap) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.nekonwebshop.hu/adatvedelem címen és a nagykereskedésben (6800 Hódmezővásárhely, Jókai u. 186/a.) Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket (felhasználó jelszavak titkossága, webáruház titkosított SSL csatornán való kommunikációja, munkavállalók információhoz hozzáférésének korlátozásával, informatikai védelmi berendezések használata, munkavállalók többkörös azonosítása az adatokhoz való hozzáféréshez, titkosítás) hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.

Adatokkal kapcsolatos lehetőségei

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.
Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben; ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény- kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.
Adatkezelési tájékoztató módosítása
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Online bankkártyás fizetésre szerződött partnereink:

Barion, barion.hu

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.

Cart
A kosarad üres